Obožujemo design in 
funkcionalnost. 

S proizvodnjo pohištva po naročilu smo pričeli v začetku leta 2001, ko smo prevzeli najboljšo ekipo mizarjev Pohištva Celje. Kvaliteta renomirane ekipe nam je omogočila hiter in prodoren vstop na trg naročniške proizvodnje pohištva. V preteklih letih smo krepili kvaliteto naše proizvodnje, zgradili nove proizvodne kapacitete v Štorah, dokupili sodobno strojno opremo, ki jo nenehno dopolnjujemo, posodobili smo računalniško opremo za načrtovanje, izvedbo ter spremljanje proizvodnje. Ekipo smo pomladili z mladimi in strokovnimi kadri.